ISSN: 2791-643X
En Çok İndirilen Makaleler - SPOR, EĞİTİM VE ÇOCUK

En Çok İndirilen Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Yazılı Basında Kadına Şiddet Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme
An Evalution On Women’s Violence Studies In The Printed Press
Kübra Türkoğlu, Simge Ünlü
doi: 10.5505/sec.2021.83097   2021; 1 - 1 | Sayfalar 27 - 43

2.
High Scope Eğitimi Alan ve Almayan 4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması
Comparison Of Social Skills Of 4-5 Years Old Children Who Receive High Scope Education and Who Do Not
Makbule Meziyet Arı, Buse Kerigan, Çağla Duran, Kevser Tuğba Çınar Karasu
doi: 10.5505/sec.2021.98608   2021; 1 - 1 | Sayfalar 55 - 66

DERLEME
3.
Çocuk Edebiyatının Dünya’daki ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi
The Historical Development of Children's Literature in the World and Turkey
Aykut Koyuncuoğlu
doi: 10.5505/sec.2021.25743   2021; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 16

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
5-6 Yaş Okul Öncesi Çocuklarının İzledikleri Çizgi Filmlerin Cinsiyet Değişkenlere Göre İncelenmesi
An Analysis of Cartoons Watched by Preschool Children aged 5-6 According to Gender Variables
Nuray Deniz Vural
doi: 10.5505/sec.2021.09797   2021; 1 - 1 | Sayfalar 17 - 26

5.
Sosyal Bilgiler Dersinde Ev Ödevlerine Yönelik Öğrenci Tutumları
Student Attıtudes Towards Homeworks In Socıal Studıes
Merve Dilek, Hatice Güler, Serkan Dilek
doi: 10.5505/sec.2021.69775   2021; 1 - 1 | Sayfalar 44 - 54

6.
Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde Görevli Spor Yapan/Spor Yapmayan Personellerin Öfke Kontrol Düzeylerinin Ölçülmesi
Measuring the Anger Control Levels of the Personnel Working in Ankara Provincial Directorate of Youth and Sports
Hakan Gökmen, Emin Kuru
doi: 10.5505/sec.2021.43531   2021; 1 - 2 | Sayfalar 1 - 15

DERLEME
7.
Dijital Şiddet ve Nefret Söylemi
Digital Violence and Hate Speech
Feyza Karaboğa, Metin Işık
doi: 10.5505/sec.2022.54254   2022; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 26

8.
Spor İşletmelerinde Personel Yönetimi
Personnel Management in Sports Businesses
Nuray Deniz Vural
doi: 10.5505/sec.2022.08370   2022; 2 - 1 | Sayfalar 27 - 34

ORIJINAL ARAŞTIRMA
9.
Okul Öncesi Eğitimini Pandemi Döneminde Alan Öğrencilerinin Okula Hazır Bulunuşluk Düzeyleri
School Readiness Levels of Students Who Take Pre-School Education During the Pandemic Period
Makbule Korkmaz
doi: 10.5505/sec.2022.46855   2022; 2 - 2 | Sayfalar 36 - 55

DERLEME
10.
Özyeterlik Konulu Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi
A Bibliometric Analysis of Doctoral Thesis on Self-Efficacy
Mesut Süleymanoğulları
doi: 10.5505/sec.2022.43434   2022; 2 - 1 | Sayfalar 35 - 48

ORIJINAL ARAŞTIRMA
11.
Televizyon Reklamlarında Eleştirel Söylem Analizi: Kasap Döner Reklam Filmi İncelemesi
Critical Discourse Analysis in Television Advertisements: A Review of the Kasap Döner Advertising Film
Derya Büyükduman
doi: 10.5505/sec.2022.10820   2022; 2 - 2 | Sayfalar 67 - 97

12.
Kapak
Cover

2021; 1 - 1 | Sayfa I

13.
İçindekiler
Contents

2021; 1 - 1 | Sayfa II

14.
Editörden
Editorial

2021; 1 - 1 | Sayfa III

15.
Danışma ve Hakem Kurulu
Advisory and Reviewer Board

2021; 1 - 2 | Sayfalar III - IV

16.
Kapak
Cover

2021; 1 - 2 | Sayfa I

DERLEME
17.
Farklı Okul Öncesi Eğitimi Yaklaşımlarına İlişkin Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
Investigation of Studies About Different Preschool Education Approaches in Turkey
Selahattin Semiz, Aslı Yıldırım
doi: 10.5505/sec.2022.35744   2022; 2 - 2 | Sayfalar 1 - 23

18.
Prososyal Davranışlara Duygu ve Aile Odaklı Bir Bakış
An Emotional and Family-Focused Perspective on Prosocial Behaviors
Hurizat Hande Turp, Hatice Kurt Ata
doi: 10.5505/sec.2022.58066   2022; 2 - 2 | Sayfalar 98 - 107

19.
İçindekiler
Contents

2021; 1 - 2 | Sayfa II

ORIJINAL ARAŞTIRMA
20.
Diyarbakır’da Satranca Olan Tutum
Attitude to Chess in Diyarbakır City
Mesut Süleymanoğulları, Tuba Gür, Bayram Alı Sıvaz
doi: 10.5505/sec.2022.69885   2022; 2 - 2 | Sayfalar 56 - 66

LookUs & Online Makale