ISSN: 2791-643X
En Çok İndirilen Makaleler - SPOR, EĞİTİM VE ÇOCUK

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Çocuk Edebiyatının Dünya’daki ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi
The Historical Development of Children's Literature in the World and Turkey
Aykut Koyuncuoğlu
doi: 10.5505/sec.2021.25743   2021; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 16

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Yazılı Basında Kadına Şiddet Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme
An Evalution On Women’s Violence Studies In The Printed Press
Kübra Türkoğlu, Simge Ünlü
doi: 10.5505/sec.2021.83097   2021; 1 - 1 | Sayfalar 27 - 43

3.
High Scope Eğitimi Alan ve Almayan 4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması
Comparison Of Social Skills Of 4-5 Years Old Children Who Receive High Scope Education and Who Do Not
Makbule Meziyet Arı, Buse Kerigan, Çağla Duran, Kevser Tuğba Çınar Karasu
doi: 10.5505/sec.2021.98608   2021; 1 - 1 | Sayfalar 55 - 66

4.
Televizyon Reklamlarında Eleştirel Söylem Analizi: Kasap Döner Reklam Filmi İncelemesi
Critical Discourse Analysis in Television Advertisements: A Review of the Kasap Döner Advertising Film
Derya Büyükduman
doi: 10.5505/sec.2022.10820   2022; 2 - 2 | Sayfalar 67 - 97

DERLEME
5.
Dijital Şiddet ve Nefret Söylemi
Digital Violence and Hate Speech
Feyza Karaboğa, Metin Işık
doi: 10.5505/sec.2022.54254   2022; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 26

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
5-6 Yaş Okul Öncesi Çocuklarının İzledikleri Çizgi Filmlerin Cinsiyet Değişkenlere Göre İncelenmesi
An Analysis of Cartoons Watched by Preschool Children aged 5-6 According to Gender Variables
Nuray Deniz Vural
doi: 10.5505/sec.2021.09797   2021; 1 - 1 | Sayfalar 17 - 26

7.
Depremi Deneyimlemiş Kız Üniversite Öğrencilerinin Deprem Sonrası Sosyal Destek Uygulamalarına İlişkin Fenomonolojik Bir Çalışma
A Phenomenologıcal Study On Post-Earthquake Socıal Support Practıces Of Female Unıversıty Students Who Experıenced The Earthquake
Abdulselami Sarıgül
doi: 10.5505/sec.2023.46330   2023; 3 - 3 | Sayfalar 21 - 37

DERLEME
8.
Farklı Okul Öncesi Eğitimi Yaklaşımlarına İlişkin Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
Investigation of Studies About Different Preschool Education Approaches in Turkey
Selahattin Semiz, Aslı Yıldırım
doi: 10.5505/sec.2022.35744   2022; 2 - 2 | Sayfalar 1 - 23

ORIJINAL ARAŞTIRMA
9.
Sosyal Bilgiler Dersinde Ev Ödevlerine Yönelik Öğrenci Tutumları
Student Attıtudes Towards Homeworks In Socıal Studıes
Merve Dilek, Hatice Güler, Serkan Dilek
doi: 10.5505/sec.2021.69775   2021; 1 - 1 | Sayfalar 44 - 54

DERLEME
10.
Çocukluk Çağı Cinsel İstismarın Akut ve Kronik Etkileri
Acute And Chronic Effects Of Childhood Sexual Abuse
Aykut Koyuncuoğlu, Döndü Koyuncuoğlu
doi: 10.5505/sec.2023.76476   2023; 3 - 2 | Sayfalar 21 - 29

11.
Taşımalı Eğitim Yapılan İlkokul ve Ortaokullarda Yönetici ve Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar
Problems Encountered by Administrators and Teachers in Primary and Secondary Schools with Transported Education
Eyüp Yanbakar, Dilaver Bulut, Mustafa Mart, Ramazan Yavuz
doi: 10.5505/sec.2023.92400   2023; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 27

12.
Spor İşletmelerinde Personel Yönetimi
Personnel Management in Sports Businesses
Nuray Deniz Vural
doi: 10.5505/sec.2022.08370   2022; 2 - 1 | Sayfalar 27 - 34

13.
Prososyal Davranışlara Duygu ve Aile Odaklı Bir Bakış
An Emotional and Family-Focused Perspective on Prosocial Behaviors
Hurizat Hande Turp, Hatice Kurt Ata
doi: 10.5505/sec.2022.58066   2022; 2 - 2 | Sayfalar 98 - 107

ORIJINAL ARAŞTIRMA
14.
Ortaöğretim Öğrencilerinde Yabancı Dil Konuşma Kaygısı ile Cinsiyet, Okul Türü, Yabancı Dil Eğitim Geçmişi İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship between Foreign Language Speech Anxiety and Gender, School Type, Foreign Language Education History in Secondary School Students
Arzu Lale Kındığılı
doi: 10.5505/sec.2022.36855   2022; 2 - 2 | Sayfalar 24 - 35

15.
Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde Görevli Spor Yapan/Spor Yapmayan Personellerin Öfke Kontrol Düzeylerinin Ölçülmesi
Measuring the Anger Control Levels of the Personnel Working in Ankara Provincial Directorate of Youth and Sports
Hakan Gökmen, Emin Kuru
doi: 10.5505/sec.2021.43531   2021; 1 - 2 | Sayfalar 1 - 15

16.
Okul Öncesi Eğitimini Pandemi Döneminde Alan Öğrencilerinin Okula Hazır Bulunuşluk Düzeyleri
School Readiness Levels of Students Who Take Pre-School Education During the Pandemic Period
Makbule Korkmaz
doi: 10.5505/sec.2022.46855   2022; 2 - 2 | Sayfalar 36 - 55

DERLEME
17.
Özyeterlik Konulu Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi
A Bibliometric Analysis of Doctoral Thesis on Self-Efficacy
Mesut Süleymanoğulları
doi: 10.5505/sec.2022.43434   2022; 2 - 1 | Sayfalar 35 - 48

ORIJINAL ARAŞTIRMA
18.
Çocuk Prososyallik Ölçeği: Çocuk Formu Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Child Prosociality Scale: Child Form Validity and Reliability Study
Samet Ata, İsmihan Artan
doi: 10.5505/sec.2022.54154   2022; 2 - 3 | Sayfalar 1 - 14

19.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi Reklamları: Birleşmiş Milletler Dünya Kız Çocukları Günü “Freedom For Girls” Reklamının Göstergebilimsel Çözümlemesi
Corporate Social Responsibility Communıcatıon: Unıted Natıons Internatıonal Gırls' Day Semıotıcly Analysıs Of The “Freedom For Gırls” Advertısement
Havva Eylül Yücel, Simge Ünlü
doi: 10.5505/sec.2023.20592   2023; 3 - 2 | Sayfalar 1 - 20

20.
Ebeveynlere Uygulanan Duygu ve Empati Becerileri Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Emotion and Empathy Skills Training Program Applied to Parents
Samet Ata
doi: 10.5505/sec.2023.69188   2023; 3 - 3 | Sayfalar 9 - 20

LookUs & Online Makale