ISSN: 2791-643X

Yazarlars Bilgi

YAZARLARA BİLGİ

Spor, Eğitim ve Çocuk Dergisi, uluslararası, periyodik ve açık erişimli akademik bir dergidir. Dergi; bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun olarak Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Değerlendirilmek üzere gönderilen yazılar Türkçe ya da İngilizce olarak kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. Dergide makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.

Yazım Kuralları


Genel Format
Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilecek çalışmaların yazım ve biçimlendirilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler şablon dosyada yer almaktadır. Yazar(lar) bu şablon dosyaya göre çalışmalarını düzenleyebilirler. Dergimizde kör hakem değerlendirme sistemi olduğu için yazarların hiç bir şekilde şablon dosya içerisinde yazar/kurum bilgilerine yer vermemeleri gerekmektedir.
TÜRKÇE MAKALE ŞABLONU
İNGİLİZCE MAKALE ŞABLONU

Yazılar herhangi bir kelime işlemci programı ile yazıldıktan sonra “.doc” veya “.rtf” şeklinde kaydedilmelidir. “PDF” formatında gönderilen yazılar kabul edilmeyecektir. Derginin yazım kurallarında Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals - International Committee of Medical Journal Editors (www.icmje.org) adlı belge temel alınmıştır.

Başlık Sayfası

  • Metni özlü ve açıklayıcı bir başlık en fazla 15 kelime olmalıdır. Türkçe yazılmış makaleler için Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlığın altında Türkçe başlık yazılmalıdır.
  • Başlık sayfasında başlığın altında yazar(lar)ın tam isimleri, akademik ve kurumsal unvanları, yer almalıdır.
  • Dipnot olarak yazarın bulunduğu Orcid ID, kurum, bölümü ve e-mail adresi bulunmalıdır.

Özet

  • Özetler Türkçe ve İngilizce olarak en az 150 en çok 250 kelimeden oluşmalıdır. Özet çalışmanın amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını kapsamalıdır.
  • Makale hangi dilde yazılmış ise o dilde özet ilk olarak yazılmalıdır. Makale Türkçe ise Türkçe özet önce İngilizce özet sonra yer almalıdır. Makale İngilizce ise İngilizce özet önce Türkçe özet sonra yazılmalıdır.
  • Her iki dildeki özetin alt kısmında küçük harflerle yazılmış 3-5 anahtar kelime bulunmalıdır.

Tablolar
Tablo başlıkları metin içerisindeki sıralarına göre numaralandırılmalıdır. Tablolar metin içerisinde verilmelidir. Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Tablo numaraları metin içerisinde uygun yerlerde verilmelidir. Her tabloya metin içerisinde atıfta bulunulması gerekir. Tablo verileri yayımlanmış başka bir kaynaktan alınmışsa bunun için gerekli izinler alınmalıdır. Özellikle tablolar metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirme amacı ile hazırlanmalı ve metnin tekrarı olmamalıdır.

Yayın Etiği ve Dil Kullanımı
Her yazar gönderilen yazının, basılı ya da elektronik ortamda, kısmen veya tamamen başka bir yerde daha önce yayınlanmadığını ya da halen yayın için değerlendirmede olmaması gerektiğini göz önünde bulundurmalıdır. Derginin yayın kurulu tarafından incelenip yayınlanmasına karar verilen yazılar, gerek duyulması durumunda, gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirmeleri için yazarlarına geri gönderilebilir. Gönderilen yazılar Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanır. Gönderilen yazılarda Türkçe ve İngilizce dilinin akademik yönden etkin kullanılması değerlendirme açısından önemli bir ölçüttür.

Araştırma makalelerinde ana metin aşağıdaki başlıkları içermelidir;

Giriş: Konu hakkında kısa ve öz bilgi verilmeli, çalışmanın amacı belirtilmeli, bunlar literatür bilgisi ile desteklenmelidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma planı verilmeli, randomize olup olmadığı, retrospektif veya prospektif olduğu, denek sayısı, özellikleri, çalışmaya dahil edilme ve dışlanma kriterleri, ve kullanılan istatistiksel yöntem belirtilmelidir.

Bulgular: Elde edilen sonuçlar belirtilmeli, tablo ve resimler numara sırasıyla verilmeli, sonuçlar uygulanan istatistiki analiz yöntemine göre değerlendirilmelidir. Görsel materyallerin yazım kuralları hakkında gerekli bilgi “Genel Kurallar” başlığı altında bulunan “Resim, Tablo, Grafik ve Şekiller” bölümünde bulunmaktadır.

Tartışma: Elde edilen değerler olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışılmalı, literatür ile karşılaştırılmalı, çalışmadan elde edilen sonuç vurgulanmalıdır.

Çalışmanın kısıtlılıkları: Bu bölümde çalışma sürecinde yapılamayanlar ile sınırları ifade edilmeli ve gelecek çalışmalara ilişkin öneriler sunulmalıdır.

Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuç vurgulanmalıdır.
Teşekkür: Her türlü çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer editöryal (istatistik analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım var ise metnin sonunda sunulmalıdır.

Kaynaklar: Kaynakların gerçekliğinden yazarlar sorumludur. Kaynakların yazım kuralları hakkında gerekli bilgi “Genel Kurallar” başlığı altında bulunan “Kaynaklar” bölümünde bulunmaktadır.

Dergimiz APA 7 kurallarına göre makaleleri düzenlemekte ve çalışmaların en son çıkan APA formatına göre hazırlanmasını talep etmektedir. Buna göre dergimizde kullandığımız metin içi ve metin sonu kaynakça örnekleri aşağıda yer almaktadır.

Kitap
Kitap ismi italik ve küçük harflerle verilmelidir. Kitap isminin başında ve sonunda nokta olmalı ardından yayınevi düz ve büyük harfle başlayacak şekilde verilmelidir.

Potter, J., & Wetherell, M. (1987). Discourse and social psychology: beyond attitudes and behaviour. Sage.  (Sadece yayınevi verilmeli ancak yayın yeri verilmemelidir.)
Metin içinde kitaplar (Potter & Wetherell, 1987) şeklinde verilmelidir. & işareti and veya ve kelimeleri yerine kullanılmalıdır.

Makale
Makalelerde makale ismi küçük harflerle düz ancak dergi ismi büyük harfle başlayacak ve italik şekilde yazılmalıdır. Dergi cilt sayısı italik ancak sayı no parantez içinde düz olmalıdır.
Guadalupe, M., Li, H., & Wulf, J. (2014). Who lives in the C-suite? Organizational structure and the division of labor in top management. Management Science, 60(4), 824-844.
Metin içinde ise (Guadalupe, Li & Wulf, 2014) olarak verilmelidir.
Diğer kaynak türleri ile ayrıntılı bilgiye APA 7 resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

Yayın Hakkı
Dergide yayınlanan çalışmaların yayın hakkı dergiye aittir. Yayınlanan çalışmalar yazarların sorumluluğunda olup, Spor, Eğitim ve Çocuk Dergisi (SEÇ) doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

LookUs & Online Makale