ISSN: 2791-643X
Volume : Issue : Year : 2024
Tarandığımız İndeksler
SEC (Spor Ed Child)
Çocuk Edebiyatının Dünya’daki ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi [Spr Ed Child]
Spr Ed Child. 2021; 1(1): 1-16 | DOI: 10.5505/sec.2021.25743

Çocuk Edebiyatının Dünya’daki ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Aykut Koyuncuoğlu
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi, Ağrı

Çocukların gelişimini büyük ölçüde etkileyen çocuk kitapları, onların daha çok deneyim ve bilgi edinmeleri açısından önemlidir. Bunun yanında kitaplar çocukların üretme, keşfetme, gözlem yapma yeteneklerini geliştirir. Yaşam hakkında çok az sosyal görüşü ve tecrübesi olan çocukların yaş ve düzeylerine uygun olarak yazılan eserlerin geçmiş yıllara nazaran sayısının arttığı ve içeriğinin de büyüdüğü görülmektedir. Bununla birlikte çocuk eserleri, edebiyat topluluğu içinde kendisine çocuk edebiyatı olarak yer bulmuştur. Çocuk edebiyatı, çocukların yetişkinlik sürecine kadar geçen yaşantılarında onların hayal dünyasını genişleterek yön veren sözlü ya da edebi eserlerdir. Yetişkin olmamış bireylerin eğitilmesi noktasında çocuk edebiyatı ürünleri farklı dönemlerde çeşitlilik göstererek farklığını sürdürmüştür. Çocuk edebiyatı ürünlerinin yazınsal boyutunun yanında psikolojik ve pedagojik boyutları da önemlidir. Çocuk edebiyatının kapsamının ve boyutlarının daha iyi anlaşılması açısından çocuk edebiyatını tarihi gelişimi içinde değerlendirmek önemlidir. Bu bağlam çerçevesinde yapılan çalışmada çocuk edebiyatı türünün zamana karşı gelişimini ortaya koymak amaçlanmıştır. Türkiye’de ve Dünya’da çocuk edebiyatının tanımı, kapsamı, içeriği ve anlamı farklı dönemlerde yazarlar tarafından ele alınmış ve ifade edilmiştir. Giriş bölümünde ağırlıklı olarak çocuk edebiyatının erken çocukluk döneminde ve sonraki süreçlerde çocukların gelişim alanlarına olan katkılarından bahsedilmiştir. Ardından alan yazın çalışmaları derlenerek, tarihsel süreçler içerisinde çocuk edebiyatının Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişimi değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Edebiyat, Türkiye’de Çocuk Edebiyatı, Dünya’da Çocuk Edebiyatı

The Historical Development of Children's Literature in the World and Turkey

Aykut Koyuncuoğlu
Ağrı İbrahim Çeçen University Education Faculty Preschool Education, Ağrı

Children's books, which remarkably affect the development of children, are important for them to gain more experience and knowledge. Furthermore, books improve children's capability to produce, explore and observe. It is seen that the number of written works in accordance with the age and level of children who have little social view and experience about life has increased in number and their content has grown. In addition to this, children's works have found themselves a place in the literature community as children's literature. Children's literature is the oral or literary works that lead the way the lives of children until their adulthood by expanding their imagination. Children's literature products have preserved their difference by varying in different periods in order to educate individuals who have not become adults. Not only the literary dimensions of the children's literature products, but also the psychological and pedagogical dimensions are important. It is very important to evaluate children's literature in its historical development in order to better understand the scope and dimensions of children's literature. In this context, it is purposed to put forward the development of the children's literature genre over time. The definition of children's literature in Turkey and in the world, the scope, content and meaning are discussed by the authors in different periods and are stated. In the introduction part, the contributions of children's literature to the early childhood period and children in later periods are mainly mentioned. Finally, by making the literature review. The development of children's literature in the world and in Turkey with various historical studies were evaluated.

Keywords: Children's Literature, Children's Literature in Turkey, Children's Literature in the world

Aykut Koyuncuoğlu. The Historical Development of Children's Literature in the World and Turkey. Spr Ed Child. 2021; 1(1): 1-16

Sorumlu Yazar: Aykut Koyuncuoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale