ISSN: 2791-643X

Derginin Amacı

DERGİNİN AMACI

Spor, Eğitim ve Çocuk Dergisinde; spor, eğitim ve çocuğun dahil olduğu alanlarda; hakemli, etik kurallara uygun hazırlanmış, özgün araştırma makaleleri, olgu sunumları, güncel derlemeler, editöre mektuplar ve bilimsel konferans bildirileri literatüre katkı sağlamak amacıyla yılda Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında 3 sayı olarak yayımlanmaktadır. Spor, Eğitim ve Çocuk Dergisi, yayın dili hem Türkçe hem İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik olarak elektronik yayınlanan bir dergidir.

LookUs & Online Makale