ISSN: 2791-643X
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2024
Tarandığımız İndeksler
SPOR, EĞİTİM VE ÇOCUK - Spr Ed Child: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

DERLEME
3.
Farklı Okul Öncesi Eğitimi Yaklaşımlarına İlişkin Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
Investigation of Studies About Different Preschool Education Approaches in Turkey
Selahattin Semiz, Aslı Yıldırım
doi: 10.5505/sec.2022.35744  Sayfalar 1 - 23

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Ortaöğretim Öğrencilerinde Yabancı Dil Konuşma Kaygısı ile Cinsiyet, Okul Türü, Yabancı Dil Eğitim Geçmişi İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship between Foreign Language Speech Anxiety and Gender, School Type, Foreign Language Education History in Secondary School Students
Arzu Lale Kındığılı
doi: 10.5505/sec.2022.36855  Sayfalar 24 - 35

5.
Okul Öncesi Eğitimini Pandemi Döneminde Alan Öğrencilerinin Okula Hazır Bulunuşluk Düzeyleri
School Readiness Levels of Students Who Take Pre-School Education During the Pandemic Period
Makbule Korkmaz
doi: 10.5505/sec.2022.46855  Sayfalar 36 - 55

6.
Diyarbakır’da Satranca Olan Tutum
Attitude to Chess in Diyarbakır City
Mesut Süleymanoğulları, Tuba Gür, Bayram Alı Sıvaz
doi: 10.5505/sec.2022.69885  Sayfalar 56 - 66

7.
Televizyon Reklamlarında Eleştirel Söylem Analizi: Kasap Döner Reklam Filmi İncelemesi
Critical Discourse Analysis in Television Advertisements: A Review of the Kasap Döner Advertising Film
Derya Büyükduman
doi: 10.5505/sec.2022.10820  Sayfalar 67 - 97

DERLEME
8.
Prososyal Davranışlara Duygu ve Aile Odaklı Bir Bakış
An Emotional and Family-Focused Perspective on Prosocial Behaviors
Hurizat Hande Turp, Hatice Kurt Ata
doi: 10.5505/sec.2022.58066  Sayfalar 98 - 107

LookUs & Online Makale