ISSN: 2791-643X
Volume : 1 Issue : 1 Year : 2024
Tarandığımız İndeksler
SPOR, EĞİTİM VE ÇOCUK - Spr Ed Child: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial

Sayfa III

DERLEME
4.
Çocuk Edebiyatının Dünya’daki ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi
The Historical Development of Children's Literature in the World and Turkey
Aykut Koyuncuoğlu
doi: 10.5505/sec.2021.25743  Sayfalar 1 - 16

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
5-6 Yaş Okul Öncesi Çocuklarının İzledikleri Çizgi Filmlerin Cinsiyet Değişkenlere Göre İncelenmesi
An Analysis of Cartoons Watched by Preschool Children aged 5-6 According to Gender Variables
Nuray Deniz Vural
doi: 10.5505/sec.2021.09797  Sayfalar 17 - 26

6.
Yazılı Basında Kadına Şiddet Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme
An Evalution On Women’s Violence Studies In The Printed Press
Kübra Türkoğlu, Simge Ünlü
doi: 10.5505/sec.2021.83097  Sayfalar 27 - 43

7.
Sosyal Bilgiler Dersinde Ev Ödevlerine Yönelik Öğrenci Tutumları
Student Attıtudes Towards Homeworks In Socıal Studıes
Merve Dilek, Hatice Güler, Serkan Dilek
doi: 10.5505/sec.2021.69775  Sayfalar 44 - 54

8.
High Scope Eğitimi Alan ve Almayan 4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması
Comparison Of Social Skills Of 4-5 Years Old Children Who Receive High Scope Education and Who Do Not
Makbule Meziyet Arı, Buse Kerigan, Çağla Duran, Kevser Tuğba Çınar Karasu
doi: 10.5505/sec.2021.98608  Sayfalar 55 - 66

LookUs & Online Makale