ISSN: 2791-643X
Volume : 3 Issue : 1 Year : 2024
Tarandığımız İndeksler
SPOR, EĞİTİM VE ÇOCUK - Spr Ed Child: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Taşımalı Eğitim Yapılan İlkokul ve Ortaokullarda Yönetici ve Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar
Problems Encountered by Administrators and Teachers in Primary and Secondary Schools with Transported Education
Eyüp Yanbakar, Dilaver Bulut, Mustafa Mart, Ramazan Yavuz
doi: 10.5505/sec.2023.92400  Sayfalar 1 - 27
GİRİŞ ve AMAÇ: Taşımalı eğitim yapılan ilkokul ve ortaokullarda yönetici ve öğretmenlerin karşılaştığı sorunlara ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşlerini incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasından yararlanılmıştır.
BULGULAR: Hijyen şartlarının sağlanamadığı, yemekhanenin yetersiz olduğu, yetersiz ısıtma sistemi ve servislerin geç geliyor olması, öğle araları çocukları kontrol etmenin zor olması, servislerin zamanında gelmemesi ve taşırken acele etmeleri, serviste şoförden başka yardımcı olmaması, yemekhanenin küçük olması, okulun taşımalı olmasından dolayı okul dışı etkinliklerin yapılamaması, sınıf mevcutlarının bazen sınıf kapasitesinin üstüne çıkması ve personel sorunu gibi sonuçlar elde edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmaya göre servis, yemek, eğitim-öğretim ve okul veli ilişkileri boyutlarında istenen nitelikler elde edilmediğinden bu boyutlardaki hizmetlerin geliştirilmesi yükseltilmesi için olanakların ve denetimlerin arttırılması, servis şoförlerinin eğitim seviyesi hizmet içi eğitim benzeri faaliyetlerle yükseltilmesi, araçların denetiminin periyodik olarak trafik ekiplerince gerçekleştirilmesi, taşıma merkezi okulların iş yüklerinin azaltılması veya yeterli personel görevlendirilmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
INTRODUCTION: To examine the opinions of administrators and teachers about the problems faced by administrators and teachers in primary and secondary schools where bussed education is provided.
METHODS: Case study, one of the qualitative research methods, was used.
RESULTS: Out-of-school activities are not possible due to the lack of hygiene conditions, insufficient dining hall, inadequate heating system and late shuttle services, difficult to control children at lunch breaks, shuttle busses not arriving on time and in a hurry, no help other than the driver in the bus, the cafeteria being small, the school being bussed. Results such as not being able to do it, the class sizes sometimes exceeding the class capacity, and the personnel problem have been obtained.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of the research, since the desired qualifications in the dimensions of service, food, education-training and school-family relations cannot be achieved, increasing the possibilities and inspections for the development of services in these dimensions, training, periodic inspection of service drivers and vehicles by traffic teams, transportation, reducing the workload of central schools or It was concluded that sufficient personnel should be appointed.

LookUs & Online Makale